شايد پيشينه استفاده عام از شبكه هاي ماهواره اي به اوايل دهه هفتاد و پايان جنگ تحميلي برگردد و البته قبل از آن با آنتن هاي خيلي بلندي كه در شهرهاي شمالي كشور – فارغ از مناطق مرزي كه شبكه هاي تلويزيوني كشورهاي همسايه قابل دريافت است – بر پشت بام معدودي از افراد نصب مي شد ، در ساعاتي از روز برخي شبكه ها قابل رويت بود. در سالهاي نخست دهه هفتاد با ورود رسيورهاي آنالوگ ، ميزان كمي- كيفي دريافت كانال هاي ماهواره اي  افزايش يافت و الان با ورود و توزيع گسترده رسيورهاي گوناگون با ماركهاي مختلف و اغلب زير قيمت صد هزارتومان حجم استفاده از ماهواره ها روبه فزوني نهاده است. جالب است بدانيم كه اخيرا با ورود ديشهاي گردان (آفست) حجم دريافت كانالها به طور غير باوري افزايش يافته است.

با اين وجود و علي رغم منع قانوني استفاده از اين دستگاه ، فروشندگان آن به طور كاملا آشكار در فضاي مجازي به خريد و فروش رسيور ، ديش و انواع لوازم جانبي مشغولند و اساسا به ساپورت لوازم فروخته شده خود مي پردازند و حتي شبكه فوش اينترنتي رسور و ديش تاسيس كرده اند. جستجويي مختصر در اينترنت ، نشان مي دهد كه فروشندگان اين تجهيزات با ارائه شماره تماس به مشاوره پرداخته و در اسرع وقت نسبت به نصب ديش و راه اندازي ماهواره اقدام مي كنند . در كنار اينترنت در اكثر نيازمندي هاي روزنامه ها به ويژه در نيازمندي هاي همشهري ، فروشندگان ماهواره در قالب «نصب آنتن» به اين امر ! اقدام مي كنند.

به دليل نبود آمار دقيق و روشن، نمي توان حجم استفاده از شبكه هاي ماهواره اي را در ايران تعيين كرد وليكن با عنايت به شواهد و قرائن موجود مي توان حدس زد كه ميزان بهره برداري از اين شبكه ها در سال هاي اخير افزايش محسوسي داشته است.

به لحاظ فني در 159 مدار تلويزيوني در كل جهان، 203 ماهواره تلويزيوني فعال است كه از اين تعداد در 80 مدار قالب دريافت در ايران، يكصد ماهواره تلويزيوني- يعني نيمي از ماهواره هاي جهان- قرار دارد. اين تعداد ماهواره ها، امكان تماشاي حدود 18000 شبكه تلويزيوني را در ايران فراهم مي آورد. در كنار اين كارتهايي نيز فروشندگان تجهيزات ماهواره اي در اختيار فروشندگان قرار مي دهند كه در مواقعي صدها شبكه را به اين آمار اضافه مي كند.

با رسيورها و ديش هاي معمولي مي توان تا نزديك 2000 كانال ماهواره اي را در ايران با كيفيت بالا دريافت كرد.  شبكه هايي كه اكثر قريب به اتفاق  برنامه هاي آنها با سنت و فرهنگ ايراني و اسلامي در تضادند و اثرات مخرب روحي و رواني بر مخاطبين ايراني مي گذارند و يكي از مهمترين تكنيك ها و ابزار غرب در جنگ نرم عليه ارزش هاي اسلامي و ايراني است.

در بين شبكه هاي ماهواره اي كه به سهولت در ايران قابل دريافت است، بيش از 380 كانال خاص موسيقي وجود دارد كه شبانه روز در حال پخش موسيقي، كليپ، رقص، آهنگ هاي درخواستي و كنسرت هستند. عموم اين برنامه ها آكنده از حركات ضداخلاقي و اروتيكال است. در حاليكه علاوه بر اين شبكه هاي اختصاصي موزيكال، حدود 1200 شبكه هم در خلال برنامه هاي خود كليپ ها و شوهاي موزيكال پخش مي كنند.

در حوزه كودك و نوجوان بيش از 250 كانال ماهواره اي قابل دريافت در ايران است؛ ضمن آنكه بخش مهمي از برنامه هاي كانال هاي عمومي نيز ، به پخش برنامه هاي كودك و نوجوان اختصاص دارد. اين شبكه ها علاوه بر پخش كارتون هايي كه عموماً در تضاد با مباني اخلاقي ماست، به فرهنگ سازي ارزش هاي ليبرالي و امانيستي غرب در ذهنيت اطفال ايراني  مي كند و آنان را شيفته زندگي آمريكايي و غربي مي نمايد.

 در حوزه مصرف زدگي و فرهنگ سازي پوشش و مد، حدود 80 شبكه وجود دارد كه اختصاص به نمايش مد و لباس دارد، لباس هايي كه رسماً تبليغ فرهنگ عرياني است. اين شبكه ها، حتي تحت عنوان «ميس بيكيني» به تبليغ لباس زير مردانه و زنانه مي پردازند. بايستي بدانيم كه تبليغ پوشش و مدهاي غربي صرفاً به اين كانال ها منتهي نمي شود و ساير شبكه هاي ماهواره اي نيز در متن برنامه هاي خويش بدان اقدام مي ورزند.

در كنار كانال هاي ماهواره اي فوق، حجم شبكه هاي اروتيك قابل توجه است. به روي ماهواره هاي قابل دريافت در ايران 235 كانال اروتيك و 81 كانال پورنو وجود دارد. ضمن اينكه برخي شبكه هاي عمومي نيز در ساعاتي از شب نيز تبديل به كانال هاي پورنو گرافي مي شوند.

مروري بر موارد فوق كه به اجمال اشاره شد ، نشان مي دهد كه امپرياليسم رسانه اي غرب دنبال هويت زدايي از كشورهاي اسلامي ( به ويژه ايران) و تبليغ و ترويج فرهنگ منحط غربي است، چه اينكه فرهنگ و تمدن اسلامي را رقيب جدي خود مي داند. حجم انبوه و روزافزون اين شبكه ها باعث رويگرداني مخاطبين از فرهنگ خودي و دل بستن به آموزه هاي بيگانه مي شود. جالب است بدانيم كه رژيم صهيونيستي با دو ماهواره رسمي  2و Amos 1، 214 شبكه شبانه روزي راه اندازي كرده و بديهي است مهمترين هدف آن مبارزه با جهان اسلام و ارزش هاي اسلامي است و البته با توجه به دشمني عميق آن با جمهوري اسلامي ايران ، هدف عمده تهديدات نرم رسانه اي آن متوجه ماست.

در حوزه مسايل سياسي در كنار هزاران شبكه ماهواره اي، 32 شبكه فارسي زبان سياسي، ضد فرهنگي، تجزيه طلب و برانداز، قوم گرا، ضد ديني، فيلم و موسيقي فعاليت مي كنند كه هدف مشترك همه اينها القاء ارزش هاي ضد اسلامي به فرهنگ ايراني و دستكاري در افكار عمومي ملت ماست.

شبكه هاي فارسي زبان خارج نشين كه مورد حمايت پيدا وپنهان سرويس هاي امنيتي غرب و آمريكا هستند، ضمن پخش برنامه هاي ناسيوناليستي افراطي و شوونيستي به ايجاد شكاف هاي قومي، ملي و ديني مي زنند تا اقتدار ملي كشور را تضعيف و آن را در شرايطي از التهاب و اضطرار نگه دارند. درواقع با انواع تاكتيك هاي جنگ نرم (كلي گويي ، شايعه پراكني ، انسانيت زدايي ، ارائه پيشگوييهاي فاجعه آميز ، ايجاد تفرقه و تضاد و..) به مبارزه با نظام ارزشي و ساختار فرهنگي – عقيدتي ما مي پردازند.

در انتخابات اخير رياست جمهوري ، شبكه هاي ماهواره اي با استفاده از انواع تاكتيك هاي خبر رساني سعي در تاثيرگذاري در تصميم ملت ايران داشتند.در اين ميان نقش برخي  شبكه ها از جملهB.B.C Persian  ، VOA ، ‍CNN بارز تر بود. اين شبكه ها كه با CIA و MI6 ارتباط ارگانيك دارند با دستيازي به انواع تاكتيك هاي جنگ نرم در صدد القاي وجود دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و به تبع آن مشروعيت زدايي از نظام جمهوري اسلامي ايران بودند.

در كنار شبكه هاي فوق، كانالهاي فارسي زباني چون تلويزيون رنگارنگ، ملي، پارس، آپادانا، ايرانيان، كانال يك، آزادي، تپش، ايران، جام جم بين المللي،  اميد ايران، IPN  و... كه اغلب به گروهگ هاي ضد انقلابي سلطنت طلب، كمونيست ها و... منتسب هستند به شايعه پراكني عليه نظام اسلامي مي پردازند.

جالب توجه است بدانيم كه طي چند ماه اخير رابرت مرداك، غول رسانه اي غرب و صهيونيست مقيم استراليا كه مجموعه رسانه اي نيوز كورپوريشن  News Corporation را در اختيار دارد ( با بيش از 60 شبكه تلويزيوني به 130 زبان دنيا، دهها نشريه و خبرگزاري)  ، شبكه فارسي زبان FARSI1 (فارسي وان) را با همكاري يك گروه افغاني بنام موبي(خانواده محسني) راه اندازي كرده است. اين شبكه كه در قالب پخش سريال ها و فيلم هاي سينمايي با دوبله فارسي فعاليت مي كند، دنبال تحقق اهداف صهيونيستي و ضد اسلامي و ايراني بنيانگذارانش است.

قابل ذكر است كه مرداك با درآمد سالانه 28 ميليارد دلار از فعاليت هاي رسانه اي به «سلطان شيطان رسانه ها» معروف شده است.

به نظر مي رسد با افزايش كمي شبكه هاي ماهواره اي و جذب مخاطبان ايراني، ترويج انگاره هاي ليبرالي به سهولت انجام مي گيرد و اين همان بخشي ازجنگ نرمي است كه امپرياليسم رسانه اي غرب دنبال پيروزي در آن است.

در پايان اين سوال مي ماند كه مسئولين محترم عرصه رسانه اي كشور به ويژه صدا و سيما با چه استراتژي ، تاكتيك و تكنيك هايي مي توانند در مقابل غول رسانه اي غرب مقابله كنند ؟ آيا فرماندهان ما در زمينه رسانه مي توانند دشمنان ما را با اين الگوها و روش ها شكست دهند؟ كاركرد و رسالت نهادهاي متولي فرهنگي و پژوهشگاهها و مراكز مطالعاتي مرتبط و به ويژه ژنرالهاي جنگ نرم جبهه خودي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي چيست؟ آيا با تعداد شبكه هاي تك رقمي و برنامه هاي بعضا غير جذاب مي توان به تقابل و جنگ رسانه اي دهها هزار شبكه خارجي رفت؟ آيا به عنوان مثال شبكه خبر ما با شبكه هاي خبري معروف مي تواند رقابت كند ؟ و ....سوال هاي بي شماري كه همواره بي پاسخند و البته دشمن و يا رقيب منتظر ما و پاسخ اين سوالها نمي ماند و .... .

منبع:http://www.m-ghorbani.blogfa.com